– Úvodní konference

Dne 30. 9. 2021 proběhla konference Podpora duševního zdraví dětí a dospívajících, která odstartovala projekt Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností. Tato konference proběhla v sídle krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245.

Děkujeme za podporu všem účastníkům, přednášejícím i spolupracovníkům.
 


Fotografie z konference:

 


Materiály od přednášejících:

Prezentace od doc. PhDr. Václava Bělíka, Ph.D.: V.Bělík PPT Zdraví

Prezentace od Mgr. Pavla Plačky, DiS.: P.Placek-PPT-Supervize.pdf

Prezentace od MUDr. Terezy Szymanské: T.Szymanska-PPT-Dusevni-zdravi-z-pohledu-psychiatra.pdf

Prezentace od Mgr. et Bc. Jitky Musilové, Dis.: J.Musilova-PPT-Projekt.pdf

Videa od doc. PhDr. Jana Hábla, Ph.D. jsou k vidění na jeho YouTube kanálu zde.

Ochutnávka:

Přednášející:

 • Show member: Mgr. et Bc. Jitka Musilová, Dis.

  Mgr. et Bc. Jitka Musilová, Dis.

  PPP a SPC KHK

  V PPP a SPC KHK pracuji devátým rokem na pozici metodika prevence (hlavní náplní práce je poskytování metodické podpory pedagogům, práce s třídními kolektivy, individuální …

 • Show member: Mgr. Pavel Plaček, DiS.

  Mgr. Pavel Plaček, DiS.

  SEMIRAMIS, z.ú.

  Profesí jsem sociální pracovník,  v praxi od roku 1999. Na začátku profesní kariéry jsem působil mnoho let v nízkoprahových adiktologických službách (terénní programy pro uživatele drog, K-centra), po …

 • Show member: doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D

  doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D

  UHK

  Je manžel, otec, pedagog a komeniolog.  Přednáší na univerzitě v Hradci Králové na rozhraní pedagogiky, filosofie výchovy, antropologie a etiky. Je autorem titulů odborných i …

 • Show member: doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D.

  doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D.

  UHK

  Přednáška se zabývá některými vybranými faktory, které mohou ovlivňovat zdraví dětí a pedagogů ve škole. V úvodu představí některé pohledy na složitost současné společnosti, dále …

 • Show member: MUDr. Tereza Szymanská

  MUDr. Tereza Szymanská

  Vystudovala jsem všeobecné lékařství na Lékařské fakultě V Hradci Králové, Univerzity Karlovy v Praze. Získala jsem specializaci v psychiatrii, absolvovala jsem Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik a …

Časový harmonogram konference:

Back to top