– Akademie kreativního učení

Centrum rozvoje, investic a inovací (CIRI) spolu s Královéhradeckým krajským institutem pro vzdělávání a inovace (KKIVI) nabízí středním školám v kraji účast v Akademii kreativního učení. Jedná se o několikaměsíční vzdělávací a aplikační cyklus pro pedagogy středních škol Královéhradeckého kraje, kteří budou spolupracovat s lokálními profesionály z kulturně kreativního sektoru (architektura, design, grafika, fotografie, reklama atd.).

Cílem akademie je především rozvoj kreativního myšlení u studentů a pedagogů,  podpora kompetenčního učení, projektové výuky a formativních přístupů, inspirace a inovace v pedagogické praxi skrze spolupráci s profesionály z kulturně kreativního sektoru a v neposlední řadě také vytváření funkčního a bezpečného prostředí pro učení, wellbeing.

Akademii kreativního učení odborně zajišťuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

Další podrobnosti s odkazem na přihlášení do akademie najdete zde.

Pozvánka AKU

Back to top