Home page - PPP a SPC KHK

Mise organizace

Naším posláním je podporovat klienty na cestě vzdělávání, rozvíjet jejich samostatnost a zodpovědnost, aby měli život ve svých rukou. Podporovat všechny, kteří se na této cestě potkávají. Ctíme lidskost a aktuální poznání světa.

 

Aktuality

Sledujte nás 👍

Pedagogicko-psychologické poradny

Vstup z ulice Na Okr

PPP Hradec Králové

Vstup z ulice Na Okrouhlíku

PPP Hradec Králové
Vstup z ulice 17. li

PPP Jičín

Vstup z ulice 17. listopadu

PPP Jičín
Vstup z ulice Smiřic

PPP Náchod

Vstup z ulice Smiřických bránou k budově, a potom do druhého patra

PPP Náchod
Vstup do poradny z u

PPP Rychnov nad Kněžnou

Vstup do poradny z ulice Javornická, vchod dále od příjezdové komunikace, 1. patro

PPP Rychnov nad Kněžnou
Vstup z ulice Lípová

PPP Trutnov

Vstup z ulice Lípová

PPP Trutnov

Speciálně pedagogická centra

Vstup z ulice 17. li

SPC Jičín

Vstup z ulice 17. listopadu

SPC Jičín
Vstup do centra z ul

SPC Rychnov nad Kněžnou

Vstup do centra z ulice Javornická, vchod blíže k příjezdové komunikaci, 3.patro

SPC Rychnov nad Kněžnou
0
pracovišť
 

Jsme příspěvková organizace zřizovaná Královéhradeckým krajem. Máme pět pracovišť pedagogicko-psychologické poradny a dvě pracoviště speciálně pedagogického centra. Pracoviště pedagogicko-psychologické poradny najdete ve všech bývalých okresních městech kraje – Hradci Králové, Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Pracoviště speciálně pedagogického centra působí v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou, obě se zaměřují na péči o klienty s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a vadami řeči.

0
odborných pracovníků
 

Naší prioritou je týmová spolupráce speciálního pedagoga a psychologa. Služby se snažíme poskytovat komplexně. Spolu tvoříme tým odborníků, kterému je přidělena daná mateřská nebo základní škola. Díky tomu ji známe a jsme s ní v pravidelném kontaktu, můžeme tak zajistit individuální přístup. Nedílnou součástí je i spolupráce s metodikem prevence a sociální pracovnicí, kteří jsou také součástí týmu. Společně se podporujeme v rozvoji formou vzdělávání a užívání moderních přístupů k diagnostice.

0
klientů ročně
 

Ročně poskytneme péči přibližně 10 000 klientům. Cílem naší práce je, aby vyrůstali a vzdělávali se v podporujícím a respektujícím prostředí, byli schopni orientovat se v současném světě, adaptovat se na změny, zužitkovat příležitosti, které se jim nabízejí a současně být přínosem pro ostatní.

Back to top