OP JAK - PPP a SPC KHK

Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic v rámci PPP a SPC Královéhradeckého kraje

Projekt cílí na poskytování personální podpory – sdíleného školního psychologa a sdíleného školního speciálního pedagoga základním školám s počtem žáků 179 a méně, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

Projekt je realizován v rámci výzvy Operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Sdílený školní speciální pedagog

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.

Do projektu stále hledáme školní speciální pedagogy, pokud byste se chtěli zapojit, dejte nám vědět.

Mám zájem!

 


Sdílený školní psycholog

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Do projektu stále hledáme školní psychology, pokud byste se chtěli zapojit, dejte nám vědět.

Mám zájem!

Back to top