Speciálně pedagogické centrum Rychnov nad Kněžnou - PPP a SPC KHK

Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště

COVID-19 - ilustraceVážení klienti,
před návštěvou pracoviště se, prosíme, seznamte s aktuálními Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště (COVID-19). Děkujeme.

Kariéra

Nabídka volných pracovních míst.
Přidejte se k nám!
Více zde >>>

Kdy navštívit SPC?

Do našich Speciálně pedagogických center přichází děti, kterým byla diagnostikována vada řeči, poruchy autistického spektra, mentální postižení nebo na základě kvalifikovaného posouzení (např. PPP). Naší náplní práce je nastavování podpůrných opatření do vzdělávání, spolupodílení se na diagnostice vady, případná intervence a zkvalitňování životních podmínek našich klientů.


Obsah stánky

Charakteristika pracoviště

Aktuálně

Náš tým

Objednat se

Online podání žádosti

Fotografie pracoviště


Charakteristika pracoviště

raketa směřující vzhůru

V průběhu návštěvy našeho centra se setkáte s týmem odborných pracovníků, který tvoří psycholog, speciální pedagožky a sociální pracovnice. Při naší práci vycházíme z myšlenky, že každý se může rozvíjet, pokud k tomu má vhodné podmínky. Snažíme se zmapovat společně s rodiči a učiteli míru rozvoje jednotlivých schopností a následně pomáháme utvářet situaci tak, aby dítě, žák nebo student mohl být ve svém individuálním rozvoji úspěšný.

Speciálně pedagogické centrum v Rychnově nad Kněžnou poskytuje poradenské služby při výchově a vzdělávání žáků s:

  • vadami řeči
  • mentálním postižením
  • autismem

Aktuálně

dvě žárovky ukazující na aktuální témata

Naše centrum zůstává pro individuální práci s klienty nadále otevřeno.


Náš tým

komunikace je při naší práci důležitá

Fotografie L. MartinekMgr. Ing. Ladislav Martinek
l.martinek@spcrychnov.cz
psycholog, vedoucí pracoviště

Markéta Bonová, DiS.
info@spcrychnov.cz
sociální pracovnice

Fotografie D. HartmanováMgr. Daniela Hartmanová
d.hartmanova@spcrychnov.cz
speciální pedagog

Fotografie Ž. JandíkováMgr. Žaneta Jandíková
z.jandikova@spcrychnov.cz
speciální pedagog – logoped

Fotografie E. TomášováMgr. Eva Tomášová
e.tomasova@spcrychnov.cz
speciální pedagog – logoped


Objednat se

způsoby jakými je možné se objednat

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím listovní pošty nebo za pomoci elektronického formuláře. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

Osobně
Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště SCP Rychnov nad Kněžnou, tj.
Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou
3. patro – kancelář sociální pracovnice (dveře hned vedle výtahu).

Telefonicky
Telefonicky lze podat žádost na čísle  491 421 813 606 729 574

E-mailem nebo listovní poštou
Pro tato podání, prosíme, využijte formulář Žádost o poskytnutí poradenské služby.

Žadatel žádost podepíše a odešle na adresu pracoviště:
e-mail: info@spcrychnov.cz
adresa pro doručení poštou: SPC  Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Upozornění: V případě, že důvodem žádosti o poskytnutí poradenské služby jsou výukové obtíže, prosíme o vyžádání adekvátní dokumentace v příslušné škole (např. vypracovaný plán pedagogické podpory, vyplněné Sdělení školy apod.) a jejich zaslání na adresu pracoviště.


Online podání žádosti

Online formulář


Fotografie pracoviště

Fotografie pracoviště

Zde najdete kancelář

Chodba

Zde najdete kanceláře pracovníků

 

Markéta Bonová, Dis.

Pracovna

Markéta Bonová, Dis.

 

Mgr. Daniela Hartman

Pracovna

Mgr. Daniela Hartmanová

 

Mgr. Žaneta Jandíkov

Pracovna

Mgr. Žaneta Jandíková

 

Mgr. Eva Tomášová

Pracovna

Mgr. Eva Tomášová

 

Back to top