Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov - PPP a SPC KHK

Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště

COVID-19 - ilustraceVážení klienti,
před návštěvou pracoviště se, prosíme, seznamte s aktuálními Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště (COVID-19). Děkujeme.

Kariéra

Nabídka volných pracovních míst.
Přidejte se k nám!
Více zde >>>

Poskytované služby a telefonická podpora a pomoc pro rodiče a učitele

Telefon Zažíváme nyní znovu náročnou životní situaci. Pedagogicko -psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je tu stále pro Vás i v tomto období! Poskytujeme standardně tyto služby několika způsobyvíce zde>>>
Navíc Vám nabízíme telefonickou  podporu a pomoc při hledání odpovědí na Vaše otázky… více zde >>>


Obsah stránky

Charakteristika pracoviště

Aktuálně

Náš tým

Objednat se


Charakteristika pracoviště

namalovaný obrázek rakety

Na pracovišti PPP Trutnov se snažíme využívat vhodné diagnostické metody, které nám napomáhají ve spolupráci se školou, rodinou a dalšími odborníky rozklíčovat starosti našich klientů, a nakrokovat tak další možnou cestu podpory v jejich vzdělávání. Zároveň se snažíme našim klientům poskytovat mimo diagnostiky i následnou péči formou reedukací, konzultací nebo specificky zaměřených kurzů (Feuersteinova metoda instrumentální obohacování, Školička nanečisto…).

„Nezapomínejme, že pouhá jedna kniha, jedno pero, jedno dítě a jeden učitel mohou změnit svět.“ Malalaj Júsufzaiová


Aktuálně

dvě žárovky ukazující na aktuální témata

Informace k vyšetření školní zralosti

  • objednávky k vyšetření školní zralosti budeme přijímat od 4. ledna 2021 (vyšetření budou probíhat v měsících březnu a dubnu)
  • k vyšetření může dítě objednat pouze zákonný zástupce, zákonný zástupce musí dítě na vyšetření také doprovodit (není nutná přítomnost obou rodičů)
  • ideální způsob objednání je telefonicky (vhodné je volat po 10. hodině)
  • veškeré informace k vyšetření, včetně termínu, obdrží zákonný zástupce písemnou pozvánkou
  • k vyšetření je nezbytné zajistit Sdělení mateřské školy  a také rodičovský dotazník
  • k vyšetření není třeba doporučení dětského lékaře.

Náš tým

komunikace je při naší práci důležitá

Mgr. Ivana Skalková
i.skalkova@ppptrutnov.cz
speciální pedagog, vedoucí pracoviště ( mob: 605 814 887 )

Mgr. Dagmar Ševcová, DiS.
d.sevcova@ppptrutnov.cz
sociální pracovnice

Mgr. Lenka Beránková
l.berankova@ppptrutnov.cz
speciální pedagog

Mgr. Vendula Chrástová
v.chrastova@ppptrutnov.cz
speciální pedagog

Mgr. Jana Kaplanová, DiS.
j.kaplanova@ppptrutnov.cz
metodik prevence (mob: 602 620 020)

Mgr. et Mgr. Jana Matoušová
j.matousova@ppptrutnov.cz
speciální pedagog

Mgr. Pavel Traspe
p.traspe@ppptrutnov.cz
psycholog

Mgr. Jitka Zilvarová
j.zilvarova@ppptrutnov.cz
psycholog

Mgr. Lucie Marcinčínová
l.marcincinova@ppptrutnov.cz
psycholog, tč. na rodičovské dovolené

 


Objednat se

způsoby jakými je možné se objednat

Objednávky k vyšetření podané osobně, telefonicky, e-mailem, nebo poštou přijímáme po celou dobu provozu poradny. U osobních a telefonických objednávek preferujeme dobu od 10 hodin.

osobně

  • na pracovišti PPP Trutnov, Horská 5
  • u sociální pracovnice, dveře č. 340

telefonicky

e-mailem

poštou

Čekací doby na vyšetření jsou až 3 měsíce, termín Vám bude sdělen 2 – 4 týdny předem. Prostřednictvím písemné pozvánky zaslané poštou.

K návštěvě poradny může dát podnět i škola, kterou dítě navštěvuje (po projednání s rodiči a s jejich písemným souhlasem). Kontrolní vyšetření může iniciovat sama PPP na základě konzultace se školou nebo při končící platnosti doporučení.

V Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště Trutnov má spádovou působnost pouze pro okres Trutnov.

K vyšetření doporučujeme požádat třídního učitele/učitelku Vašeho dítěte o vyplnění:


Back to top