Konference 2022 - PPP a SPC KHK

6. ročník Konference PPP a SPC KHK

26. – 29. 4. 2022
Hotel Malý Pivovar Klášter Hradiště nad Jizerou

www.hotelmalypivovar.cz

Po téměř dvou letech krize, frustrace, ale i kreativních řešení spojených s nečekanými výzvami, je čas vykročit k výzvám novým. Z vlastní iniciativy a společně. Pojďme se nejen obohatit o nové poznatky, ale i sdílet to, co se nám daří a funguje. Zažijme zase společně, že naše práce má smysl a náš tým už toho mnoho dokáže. Nasbírejme od ostatních nové zkušenosti, inspiraci, dovednosti, které pak budeme moci uplatnit při naší práci s klienty a být jim dobrými průvodci na jejich cestě k autonomnímu životu.
PPP a SPC KHK
V rámci připravovaného programu se můžete těšit na zajímavé příspěvky. Účast přislíbili:
PhDr. Jan Svoboda
poradenský psycholog, psychoterapeut, VŠ pedagog, supervizor
Prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
klinický psycholog, psychoterapeut, první profesor lékařské psychologie v ČR, který významnou část své profesní kariéry věnuje i psychologii dítěte
Sylvie Stretti
psycholožka, terapeutka, lektorka kurzů pro pedagogy, ředitelka Poradny Vigvam, z.ú., odbornice na téma vyrovnání se se ztrátou blízkého člověka
Program konference bude průběžně upřesňován a zveřejňován na těchto webových stránkách.

Registrace byla ukončena 15. 12. 2022

V předvečer konference nabízíme zájemcům setkání s předním českým komeniologem Doc. PhDr. Janem Háblem, Ph.D., autorem celonárodního projektu Komenský 2020. Společně s ním se zamyslíme nad přesahem myšlenek J. A. Komenského do současného světa.

„Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Ve světě špatných zpráv je možné vyprávět příběhy dobré, pravdivé a krásné. Příběhy dokládající důstojnost, hodnotu a vzácnost našeho lidství. Příběhy, které inspirují, proměňují, přináší radost, smíření nebo dokonce naději.“
Motto setkání

Časový harmonogram konference

26. 4. 2022

od 15:00  příjezd a ubytování

17:00 – 19:00  PŘEDKONFERENČNÍ PŘÍSPĚVEK 

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.: Lidskost není zcela ztracena – odkaz díla J. A. Komenského současné společnosti

19:00  večeře

 

27. 4. 2022

7.30 – 9.00               snídaně

10.00 – 18.30          HLAVNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM

12:00 – 13.00           oběd

19:00                         večeře

28. 4. 2022

7.30 – 9.00                 snídaně

9.00 – 12.30               PRÁCE V SEKCÍCH

Předpokládaná témata:

Sekce A 

Vývojová dysfázie a následná vzájemná výměna zkušeností pracovníků k tématu

Sekce B 

Rozvoj kognitivních dovedností a následná výměna zkušeností pracovníků v oblasti diagnostiky mentálního postižení

Sekce C 

Možnosti dynamické diagnostiky v rámci speciálně pedagogického vyšetření  a následný workshop zaměřený na konkrétní aplikace principů dynamické diagnostiky do dílčích částí speciálně pedagogického vyšetření

12:00 – 13.00             oběd

od 14.00   odpolední kulturní program: možnost společné prohlídky zámku, návštěvy skalního města apod.

18:30                          společenský večer s rautem

29.4. 2022

7.30 – 9.00                 snídaně

9.00 – 12.30               PRÁCE V SEKCÍCH – INTERVIZE

Předpokládaná témata:

Sekce A/ práce s novými diagnostickými nástroji CAS 2 / TOMAL / WJ COG

Sekce B/ Intervence pro děti předškolního a mladšího školního věku (grafomotorické a stimulačně-edukativní programy)

Sekce C/ BDTGD (Caravolas)

12:30 – 13.30             oběd

13.30  – 15.00         ZÁVĚREČNÝ SPOLEČNÝ PROGRAM 

Back to top