Konference 2022 - PPP a SPC KHK

6. ročník Konference PPP a SPC KHK

26. – 29. 4. 2022
Hotel Malý Pivovar Klášter Hradiště nad Jizerou

www.hotelmalypivovar.cz

Po téměř dvou letech krize, frustrace, ale i kreativních řešení spojených s nečekanými výzvami, je čas vykročit k výzvám novým. Z vlastní iniciativy a společně. Pojďme se nejen obohatit o nové poznatky, ale i sdílet to, co se nám daří a funguje. Zažijme zase společně, že naše práce má smysl a náš tým už toho mnoho dokáže. Nasbírejme od ostatních nové zkušenosti, inspiraci, dovednosti, které pak budeme moci uplatnit při naší práci s klienty a být jim dobrými průvodci na jejich cestě k autonomnímu životu.
PPP a SPC KHK

Úplný program konference ke stažení

     PROGRAM – 6. ročník Konference PPP a SPC KHK

Rychlý přehled odborného programu a přihlášení na volitelné bloky

 

26. 4. 2022

17:00 – 19:00 PŘEDKONFERENČNÍ PŘÍSPĚVEK 

Lidskost není zcela ztracena – odkaz díla J. A. Komenského současné společnosti
Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.
 

 

27. 4. 2022

9.00 – 15.00          HLAVNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM

9:00 – 10:30

Charakter – priorita vzdělávání, která má budoucnost

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog a komeniolog

10:45 – 12:15
Jemný buldozer, aneb jak sdělovat nepříjemné a kritické věci věcně „tvrdě“, ale vztahově „jemně“
Mgr. Jakub Švec, MantaEdu, poradenský psycholog, psychoterapeut, VŠ pedagog, supervizor

13:15 – 14:45
Každá ztráta bolí
Mgr. Sylvie Stretti, Vigvam

15:15 – 18:30    PRÁCE V SEKCÍCH

Sekce A – PŘIHLÁSIT
Vady řeči v praxi poradenského pracovníka
Host: Mgr. Michaela Chotěborová, klinická logopedka

Sekce B – PŘIHLÁSIT
Využití typologie MBTI v poradenské práci
Host: Mgr. Martina Švecová, psycholožka

Sekce C – PŘIHLÁSIT
Možnosti dynamické diagnostiky v rámci speciálně pedagogického vyšetření a následný workshop zaměřený na konkrétní aplikace principů dynamické diagnostiky do dílčích částí speciálně pedagogického vyšetření
Host.: Mgr. Daniela Pokorná, psycholožka pracující v SPC

28. 4. 2022

9.00 – 12.30              SPOLEČNÝ PROGRAM

Lidský vztah jako základ pro řešení jakékoliv konfliktní situace
PhDr. Jan Svoboda, psycholog

29.4. 2022

9.00 – 12.30               PRÁCE V SEKCÍCH – INTERVIZE

9:00 – 10:30
Sekce A – PŘIHLÁSIT
Práce s novými diagnostickými nástroji: CAS 2
Moderátor: Mgr. Eliška Kubištová, PhDr. Zdeňka Nováková

Sekce B – PŘIHLÁSIT
BDTGD (Caravolas)
Moderátor: PaeDr. Hana Plachtová

11:00 – 12:30
Sekce C – PŘIHLÁSIT
Intervence pro děti předškolního a mladšího školního věku (grafomotorické a stimulačně-edukativní programy)
Moderátor: Mgr. Veronika Brychtová, Mgr. Iva Řeháková

Sekce D – PŘIHLÁSIT
Možnosti tandemového vyšetření v PPP a SPC
Sekce započne práci profesně se učící skupiny, jejímž cílem bude hledat a ověřovat možnosti využití tandemového vyšetření v poradenské práci.
Moderátor: Mgr. Soňa Holá, Mgr. Jitka Musilová

13.30  – 15.00         ZÁVĚREČNÝ SPOLEČNÝ PROGRAM 

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí
Mgr. Andrej Drbohlav, etoped, terapeut


 

Medailonky hostů

 

PhDr. Andrej Drbohlav, DBA

Je etoped a terapeut, který se dlouhodobě zaměřuje na poruchy chování a disharmonický vývoj u dětí. Již několik let působí v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) a Institutu behaviorálních studií (IBSARO), kde se specializuje se na behaviorální a etopedické výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémovým vývojem chování a osobnosti a v oblasti poruch chování, syndromu opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy.

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Je manžel, otec, pedagog a komeniolog. Přednáší na univerzitě v Hradci Králové na rozhraní pedagogiky, filosofie výchovy, antropologie a etiky. Je autorem titulů odborných i krásných, např. Labyrint upgrade, Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (nakl. P. Mervart 2015), Aby člověk neupadal v nečlověka (nakl. P. Mervart 2015), Učit (se) příběhem. (Host 2013), On being human(e) (Wipf&Stock 2017)

Mgr. Michaela Chotěborová

Klinická logopedka, logopedii vystudovala na Univerzitě v Hradci Králové. Dříve pracovala v nestátní logopedické ambulanci, v současné době působí na Foniatrické klinice v Praze, která spadá pod Všeobecnou fakultní nemocnici. Toto pracoviště nabízí jak ambulantní, tak lůžkovou logopedickou péči (např. logopedické stacionáře, diagnostické pobyty) a to zejména pro děti s vývojovou dysfázií. Je spoluautorkou knížky o této problematice.
Několik let spolupracuje se Šťastným úsměvem (z.s.), který pomáhá dětem s rozštěpem obličeje. Je autorkou příručky pro rodiče těchto dětí. Účastní se tuzemských i zahraničních konferencí, vede odborné kurzy pro laickou i odbornou veřejnost.

Mgr. Daniela Pokorná

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě UK a příčnou flétnu na Pražské konzervatoři. Tři roky jsem pracovala jako školní psycholog v jedné pražské základní škole. Od roku 2013 pracuji jako poradenský psycholog v SPC Arabská, kde se věnuji diagnostice dětí se speciálními vzdělávacími potřebami od předškolního věku. Vedle SPC působím od roku 2017 také jako psycholog v DYS-centru Praha, kde se věnuji dynamické diagnostice. Dokončila jsem pětiletý sebezkušenostní výcvik v daseinsanalýze.

V roce 2010 jsem se seznámila s Feuersteinovou metodou instrumentálního obohacování, která mě oslovila svým přístupem k diagnostice i intervenci. Postupně jsem absolvovala všechny kurzy FIE v ČR a poté v rámci mezinárodních workshopů pořádaných Feuersteinovým institutem v Izraeli také kurz LPAD a trenérské kurzy FIE a LPAD. V rámci ATC Feuersteinových metod působím nyní také jako lektor LPAD a FIE.

S manželem máme čtyři již dospělé děti a dvě vnoučata.

Mgr. Sylvie Stretti

Sylvie Stretti je ředitelkou Poradny Vigvam, kterou založila v roce 2015. Má více než 10 let praxe v krizové intervenci s dětskými i dospělými klienty. Má zkušenosti s tématem úmrtí blízkého člověka v oblasti školství či zdravotnictví, kde školí profesionály. Vedla konzultanty na Lince bezpečí a má 8 let terapeutické praxe v rámci poradenství v Církvi československé husitské a při katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK.

PhDr. Jan Svoboda

Psycholog, psychoterapeut, supervizor. Nyní působí na Ostravské univerzitě jako odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie. Je autorem vysokoškolských skript jako například „Metody práce s mládeží“, „Učitelština – dialogizovaná forma vedení sexuální výchovy v ZŠ“ či „Praxe učitelů v prevenci sociálně patologických jevů“; publikací „Sebepoznávání krokem a chůzí“ či „Agrese a agresivita v předškolním a mladším věku“ a odborných článků v časopisech jako Ty a Já, Psychologie dnes nebo Prevence, ve kterých vychází ze své poradenské praxe.

Mgr. Jakub Švec

Jakub Švec vystudoval FF UK obor pedagogika se zaměřením na osobnostní a sociální rozvoj a tomuto oboru se přes 20 let věnuje. Jako skautský vedoucí pracoval s předškolními dětmi, působil na ZŠ jako školní psycholog, učil na soukromém gymnáziu (měl na starosti i třídnictví), působí na střední průmyslové škole stavební v Plzni, kde učí etickou výchovu, vedl sociálně psychologický výcvik pro studenty vyšší odborné školy a v současnosti přes 10 let vede semináře na VŠ (MFF UK, FF UK, ČVUT – pro doktorandy). Působí jako mediátor, kouč, poradenský pracovník, věnuje se práci se vztahy, komunikaci, týmové práci, lektorským dovednostem a sebeřízení. Vede kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 11 let působil v komerční sféře ve vzdělávání manažerů. Poskytuje individuální poradenství v obtížných situacích, absolvoval 500 hodinový výcvik na bázi SUR. Je rozvedený a šťastně zadaný, je hrdým otcem dvojčat (v sedmé třídě), miluje přírodu, je turista a vodák.

 

Detailní program konference po jednotlivých dnech

 

1. od 15:00 hodin příjezd a ubytování

2. 17:00-19:00 PŘEDKONFERENČNÍ PŘÍSPĚVEK

Lidskost není zcela ztracena – odkaz díla J. A. Komenského současné společnosti

„Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Ve světě špatných zpráv je možné vyprávět příběhy dobré, pravdivé a krásné. Příběhy dokládající důstojnost, hodnotu a vzácnost našeho lidství. Příběhy, které inspirují, proměňují, přináší radost, smíření nebo dokonce naději.“
Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog a komeniolog

3. 19:00 večeře

1. 7:30 – 9:00 snídaně

2. 9:00 – 15:00 HLAVNÍ KONFERENČNÍ PROGRAM

9:00 – 10:30 Charakter – priorita vzdělávání, která má budoucnost

Během pandemické krize jsme zjistili, na kterých věcech skutečně záleží (a to nejen ve výchově a vzdělávání), a na kterých ne. Znalosti, dovednosti, kompetence nejsou špatné, ale co přesně a kolik toho člověk (dítě) potřebuje vědět, znát, umět, aby byl dobrým člověkem? Škola má být „dílnou lidskosti“, nikoliv „mučírnou ducha“, říkal před 350 lety J. A. Komenský, a neúnavně trval na tom, že pravé vzdělání znamená „znát dobré, chtít dobré, konat dobré, a to i když se nikdo nedívá“. Jak se učí dobro? Jak se formuje dobrá osobnost? Lidskost? Dobrý charakter?.
Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., pedagog a komeniolog

10:45 – 12:15 Jemný buldozer, aneb jak sdělovat nepříjemné a kritické věci věcně „tvrdě“, ale vztahově „jemně“

Velmi často potřebujeme říci našemu okolí, že se nám něco na jeho chování nelíbí. Při spolupráci s kolegy, při jednání s rodiči, při práci se žáky (a samozřejmě i v osobních vztazích). Mnohdy si nejsme zcela jistí, jak takové nepříjemné věci sdělovat a raději neřekneme nic, což nevede ke změně a ještě na sebe můžeme být naštvaní, že jsme mlčeli. Na tomto webináři si ukážeme, jak takové věci sdělovat vztahově jemně, ale věcně tvrdě. Vše budeme ilustrovat na konkrétních situacích a větách. Seminář je prakticky orientován, očekává se aktivní zapojení účastníků.
Mgr. Jakub Švec, MantaEdu, poradenský psycholog, psychoterapeut, VŠ pedagog, supervizor

3. 12:15 – 13:15 oběd

13:15 – 14:45 Každá ztráta bolí

Smrt blízkého je ztrátou, která se nevyhne nikomu, tedy ani dětem. V životě zažíváme mnoho ztrát, které vnímáme jako přirozenou součást života. Tyto ztráty nám pomáhají vytvářet copingové mechanismy, které se stávají oporou v případě ztrát hlubších jako je smrti blízkého člověka. V příspěvku se zaměříme jak na oblast prevence, tedy zvědomění vyrovnávacích mechanismů v souvislosti se smrti blízkého. Tak i na oblast možných intervencí v případě úmrtí blízkého člověka.
Mgr. Sylvie Stretti, Vigvam

4. 15:15 – 18:30 PRÁCE V SEKCÍCH

Sekce A – Vady řeči v praxi poradenského pracovníka
Hlavním tématem příspěvku bude vývojová dysfázie. Budeme se věnovat práci s dětmi s VD v mateřské škole, základní škole – co mohou dělat paní učitelka či asistent pedagoga, ujasníme si provázanost péče s klinickou logopedií. Dozvíte se praktické tipy na rozvoj porozumění, slovní zásoby, sluchové a zrakové percepce u dětí s VD.
Host: Mgr. Michaela Chotěborová, klinická logopedka
Moderátor: Mgr. Lenka Šreibrová

Sekce B – Využití typologie MBTI v poradenské práci
Host: Mgr. Martina Švecová, psycholožka
Moderátor: Mgr. Hana Veiglová, Mgr. Michaela Foglarová

Sekce C – Možnosti dynamické diagnostiky v rámci speciálně pedagogického vyšetření a následný workshop zaměřený na konkrétní aplikace principů dynamické diagnostiky do dílčích částí speciálně pedagogického vyšetření
Host.: Mgr. Daniela Pokorná, psycholožka pracující v SPC.
Moderátor: Mgr. Hana Kopistová

5. 18:30 večeře

1. 7:30 – 9:00 snídaně

2. 9:00 – 12:30 SPOLEČNÝ PROGRAM

9:00 – 12:00 Lidský vztah jako základ pro řešení jakékoliv konfliktní situace

Rodíme se totálně závislí na vztahu pečující osoby. Daný vtisk kombinovaný s temperamentem a životní zkušeností s dalšími vztahy je podkladem pro drtivou část lidského reagování. Cílem příspěvku je inspirovat přítomné v dané věci a nabídnout techniky použitelné k práci s klientem, kolektivem.
PhDr. Jan Svoboda, psycholog

3. 12:00 – 13:00 oběd

4. od 14:00 ODPOLEDNÍ KULTURNÍ PROGRAM

prohlídka zámku Mnichovo Hradiště – délka okruhu 50 min.
první skupina 14:00, druhá skupina 14:20

5. 18:30 SPOLEČENSKÝ VEČER S RAUTEM

1. 7:30 – 9:00 snídaně

2. 9:00 – 12:30 PRÁCE V SEKCÍCH – INTERVIZE

Cílem sekcí je vzájemná výměna zkušeností, sdílení zajímavých kazuistik, prodiskutování postřehů pracovníků, inspirace k další práci.

9:00 – 10:30
Sekce A/
Práce s novými diagnostickými nástroji: CAS 2
Moderátor: Mgr. Eliška Kubištová, PhDr. Zdeňka Nováková
——————————————————————————————————
Sekce B/
BDTGD (Caravolas)
Moderátor: PaeDr. Haha Plachtová

11:00 – 12:30
Sekce C/
Intervence pro děti předškolního a mladšího školního věku (grafomotorické a stimulačně-edukativní programy)
Moderátor: Mgr. Veronika Brychtová, Mgr. Iva Řeháhová
——————————————————————————————————
Sekce D/
Možnosti tandemového vyšetření v PPP a SPC
Sekce započne práci profesně se učící skupiny, jejímž cílem bude hledat a ověřovat možnosti
využití tandemového vyšetření v poradenské práci.
Moderátor: Mgr. Soňa Holá, Mgr. Jitka Musilová

3. 12:30 – 13:30 oběd

4. 13:30 – 15:00 ZÁVĚREČNÝ SPOLEČNÝ PROGRAM

Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí

Cílem přednášky je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte. Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání seberegulačních vlastností osobnosti dítěte? Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus hyperprotektivní výchovný přístup? Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat? Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? Jaká je kauzalita a komorbidita raných poruch chování a poruch osobnosti, jak je odhalit a efektivně s nimi výchovně ve školním prostředí.
Mgr. Andrej Drbohlav, etoped, terapeut
Back to top