Často kladené otázky - PPP a SPC KHK


Obvykle nejpozději za 2-3 měsíce od data podání žádosti.
  • termín do kdy je možné se objednat najdete v Doporučení školského poradenského zařízení
  • nejpozději však do 30. 9. 2021
Do měsíce od vyšetření; doba je dána procesem konzultace s příslušnou školou a organizačními a administrativními postupy pracoviště.
PPP a SPC KHK preferuje vyšetření klienta dle spádovosti, resp. umístění školy, kam klient dochází. Děje se tak v důsledku co nejoptimálnější péče a znalosti konkrétního prostředí příslušné školy.
Pro potřeby PPP a SPC KHK naprosto dostačuje kompletně vyplněný školní dotazník (včetně potřebných podpisů), který škola vyplňuje ve spolupráci se zákonnými zástupci. Duplicitní telefonická žádost nemá vliv na stanovení časnějšího termínu vyšetření.
Nemůže, zletilý klient musí požádat o vyšetření sám.
Se souhlasem zletilého klienta se může k vyšetření dostavit i jeho rodič.
K vyšetření v PPP a SPC KHK stačí žádost zákonného zástupce, není nutné doporučení lékaře.
Ano, ale v případě, že na základě vyšetření v PPP a SPC KHK vznikne potřeba nastavit podpůrná opatření do výuky, je povinností PPP a SPC KHK o této skutečnosti příslušnou školu informovat.
Stávající legislativa umožňuje realizovat vyšetření v kterémkoli poradenském zařízení ČR, ale v daném případě, když poradenská služba již byla poskytnuta a klient nesouhlasí se závěry vyšetření,  doporučujeme se raději obrátit na revizní pracoviště zřízené Národním pedagogickým institutem České republiky.
Back to top