Často kladené otázky - PPP a SPC KHK


Obvykle nejpozději za 2-3 měsíce od data podání žádosti.
Do měsíce od vyšetření; doba je dána procesem konzultace s příslušnou školou a organizačními a administrativními postupy pracoviště.
PPP a SPC KHK preferuje vyšetření klienta dle spádovosti, resp. umístění školy, kam klient dochází. Děje se tak v důsledku co nejoptimálnější péče a znalosti konkrétního prostředí příslušné školy.
Pro potřeby PPP a SPC KHK naprosto dostačuje školní dotazník, který škola vyplňuje ve spolupráci se zákonnými zástupci. Duplicitní telefonická žádost nemá vliv na stanovení časnějšího termínu vyšetření.
Nemůže, zletilý klient musí požádat o vyšetření sám.
Se souhlasem zletilého klienta se může k vyšetření dostavit i jeho rodič.
K vyšetření v PPP a SPC KHK stačí žádost zákonného zástupce, není nutné doporučení lékaře.
Ano, ale v případě, že na základě vyšetření v PPP a SPC KHK vznikne potřeba nastavit podpůrná opatření do výuky, je povinností PPP a SPC KHK o této skutečnosti příslušnou školu informovat.
Stávající legislativa umožňuje realizovat vyšetření v kterémkoli poradenském zařízení ČR, ale v daném případě, když poradenská služba již byla poskytnuta a klient nesouhlasí se závěry vyšetření,  doporučujeme se raději obrátit na revizní pracoviště zřízené Národním pedagogickým institutem České republiky.
Back to top