Užitečné zdroje - PPP a SPC KHK

Interaktivní katalog pro vyhledávání poskytování optimálních služeb
Interaktivní katalog umožňuje neziskovým organizacím, psychologům a dalším odborníkům z oblasti péče o ohrožené rodiny a děti zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny a další zdravý a řádný vývoj dítěte. Interaktivní katalog obsahuje definice nejčastějších situací, síť pomoci, úlohu aktérů a jejich vzájemné vazby, postupy řešení z pohledu pracovníků OSPOD, možné zdroje pomoci dle principu multidisciplinární spolupráce, odkazy na sociální, zdravotní, školské a jiné odborné služby.

Interaktivní katalog vznikl jako jeden z výsledků aktivity projektu MPSV – podpora lokálního síťování, který byl realizován od ledna 2016 do června 2019.

http://katalog.pravonadetstvi.cz/ (upozornění: při načítání stránky se někdy objeví chybová hláška, je třeba kliknout na “načíst znovu” a stránka se otevře)

Zajímavé odkazy pro práci se třídou nebo jednotlivcem

https://ekoskola.cz/_files/portfolio-files/2220021_karty-reflexe-job.pdf
http://www.odyssea.cz/metodiky-osv
https://cosiv.cz/cs/2018/04/30/pomucky-pro-uvolneni-psychomotorickeho-neklidu/
https://dum.rvp.cz/materialy/losovaci-karticky-2.html
https://audiovideo.rvp.cz/
http://www.mindfulness-institut.cz/
http://nevypustdusi.cz/

Odkazy na weby ohledně jednotlivých projevů rizikového chování, kam se podívat, obracet při potížích

Organizace zaštiťující či zabývající se prevencí

http://www.osprch.cz
http://www.preventivni-aktivity.cz
http://www.msmt.cz
http://www.prevence-info.cz/ – web, který je plně věnován primární prevenci rizikového chování
http://www.prevence-praha.cz/ – Pražské centrum primární prevence – užitečné informace o primární prevence RCH
http://adiktologie.cz/ – Adiktologie spojuje biologická, psychologická a sociální hlediska do jednotného transdisciplinárního výzkumného rámce zaměřeného na konkrétní problematiku rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování. Na stránkách naleznete nejen články věnované teorii evaluace, ale také evaluační nástroje určené k dalšímu praktickému využití.

Duševní zdraví

Nebojíme se mluvit o duševním zdraví: Infografika – Nevypusť duši (nevypustdusi.cz)
ČOSIV | Česká odborná společnosti pro inkluzivní vzdělávání (cosiv.cz)
104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte (zakonyprolidi.cz)
Úvodní stránka – Duševní zdraví dětí (zipyhokamaradi.cz)
duševní zdraví (edu.cz)
https://www.centrumlocika.cz/
https://tisictvariradosti.cz/
https://www.blaznis-no-a.cz/
Co dělat když – intervence pedagoga v případě psychické krize / duševního onemocnění žáka: Microsoft Word – final MET DOP B.docx (blaznis-no-a.cz)

Závislosti

http://www.alkoholik.cz/zavislost/
http://www.kurakova-plice.cz/koureni_cigaret/
http://www.dokurte.cz/
http://nekuratka.cz/
http://www.drogy-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.drogovaporadna.cz/
http://cz.sheeplive.eu/

Šikana a násilí

http://www.nntb.cz
http://minimalizacesikany.cz
https://www.rosa-os.cz/ – domácí násilí, projekt pro teenagery

Prevence úrazů, chování v dopravě

http://detstvibezurazu.cz/urazy-deti/
https://www.zachranny-kruh.cz
https://banalfatal.cz/

Poruchy příjmu potravy

http://www.anabell.cz
http://www.healthyandfree.cz/

Krizové linky

http://linkaztracenedite.cz/
http://linkapsychickepomoci.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
https://www.modralinka.cz/

Internet

Cílem těchto stránek je přispívat k bezpečnějšímu užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, k osvojování etických norem v online komunikaci a napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.
http://www.saferinternet.cz
http://www.e-bezpeci.cz
http://www.bezpecnyinternet.cz
https://www.jaknainternet.cz/
http://cz.sheeplive.eu/
http://www.kpbi.cz – E-learningové kurzy – Kraje pro bezpečný internet – kurzy pro rodiče, pedagogy i žáky

Filmy s preventivní tématikou

Nová sekce s filmovými preventivními projekty. Naleznete zde nejen samotné filmy, ale také další didaktické podpůrné materiály pro školy.
https://www.filmypomahaji.cz
https://www.jsns.cz

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.
http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx

Cílem filmů je upozornit na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou dostat.
http://www.seznamsebezpecne.cz/
https://www.televizeseznam.cz/porad/seznam-se-bezpecne
http://www.ceskaskola.cz/2013/01/netstory-videopribehy-o-internetoveho.html
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1116664-odbornici-varuji-teenageri-jsou-nejvetsimi-siriteli-detske-pornografie

 

Back to top