Speciálně pedagogické centrum Jičín - PPP a SPC KHK

Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště

COVID-19 - ilustraceVážení klienti,
před návštěvou pracoviště se, prosíme, seznamte s aktuálními Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště (COVID-19). Děkujeme.

Kariéra

Nabídka volných pracovních míst.
Přidejte se k nám!
Více zde >>>

Kdy navštívit SPC?

Do našich Speciálně pedagogických center přichází děti, kterým byla diagnostikována vada řeči, poruchy autistického spektra, mentální postižení nebo na základě kvalifikovaného posouzení (např. PPP). Naší náplní práce je nastavování podpůrných opatření do vzdělávání, spolupodílení se na diagnostice vady, případná intervence a zkvalitňování životních podmínek našich klientů.


Obsah stánky

Charakteristika pracoviště

Aktuálně

Náš tým

Objednat se

Fotografie pracoviště


Charakteristika pracoviště

Charakteristika pracoviště

Naší hlavní náplní práce je podpořit vaše dítě ve vzdělávání do nejvyšší možné míry formou aktuálních diagnostických metod s prvky dynamické diagnostiky.

Dále se naše pracoviště zaměřuje na intervenční činnost u našich klientů např. kurzy FIE ve skupinové i individuální formě, logopedické konzultace, program Trénink jazykových schopností dle Elkonina, program Maxík určený pro předškoláky, rozvoj deficitů dílčích funkcí, individuální trénink sociálních dovedností a sociálně-právní poradenství. Lze nabídnout psychoterapeutickou péči zletilým klientům a rodičům našich klientů.


Aktuálně

dvě žárovky ukazující na aktuální témata

Upozornění pro klienty

Nové telefonní číslo do SPC je: 493 533 595


Náš tým

komunikace je při naší práci důležitá
Mgr. Veronika BrychtováMgr. Veronika Brychtová
v.brychtova@spcjicin.cz
speciální pedagog – logoped, vedoucí pracoviště (mob: 739 293 882)

P_BrezinovaBc. Petra Březinová
p.brezinova@spcjicin.cz
sociální a administrativní pracovnice (tel: 493 533 595)

S_JankovskaMgr. Šárka Jankovská
s.jankovska@spcjicin.cz 

speciální pedagog – logoped (mob: 733 544 121)

Mgr. Renata RovnáMgr. Ing. Renata Rovná
r.rovna@spcjicin.cz
psycholog

J_StuchlíkováMgr. Jana Stuchlíková
j.stuchlikova@spcjicin.cz
speciální pedagog (mob: 733 544 099)

B_VitíkováMgr. Barbora Vitíková
b.vitikova@spcjicin.cz
psycholog


Objednat se

způsoby jakými je možné se objednat

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

Telefonicky

Telefonicky lze podat žádost na telefonním čísle +420 493 533 595

Osobně

Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Jičín, tj.
17. listopadu 861, 506 01 Jičín.

E-mailem nebo listovní poštou

E-mailem nebo listovní poštou lze podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí poradenské služby v SPC Jičín, který žadatel po vyplnění podepíše a odešle na adresu pracoviště.

e-mail: info@spcjicin.cz
adresa pro doručení poštou: SPC Jičín, 17. listopadu 861, 506 01 Jičín


Fotografie pracoviště

Fotografie pracoviště

Můžete využít výtahu

Vstupní dveře

Můžete využít výtahu

 

Zvolte 4. patro

Výtah

Zvolte 4. patro

 

Zde se můžete posadi

Čekárna

Zde se můžete posadit

 

Mgr. Veronika Brycht

Pracovna

Mgr. Veronika Brychtová

 

Mgr. Barbora Vitíkov

Pracovna

Mgr. Barbora Vitíková, Mgr. Ing. Renata Rovná

 

Bc. Petra Březinová

Pracovna

Bc. Petra Březinová

 

Mgr. Šárka Jankovská

Pracovna

Mgr. Šárka Jankovská

 

Mgr. Jana Stuchlíkov

Pracovna

Mgr. Jana Stuchlíková

Back to top