Pokyny pro návštěvníky a klienty pracoviště - PPP a SPC KHK

COVID-19 - ilustrace

1.Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat a dodržovat bezpečnostní pokyny zveřejněné ve společných prostorách, zejména při vstupu na pracoviště provést důkladnou dezinfekci rukou. Zároveň doporučujeme dodržovat bezpečný odstup od ostatních osob 2 metry.

V případě použití jednorázových ochranných prostředků (rukavice, roušky) je možné tyto odhazovat do uzavíratelného bezdotykového odpadkového koše, který je pro tyto účely umístěn u vstupu na pracoviště.

2.Objednaní klienti

● Dodržujte přesně stanovený čas objednání a na pracovišti setrvávejte pouze nezbytně nutnou dobu. Delší pobyt v čekárnách se nedoporučuje.

● Omezte na minimum počet doprovázejících osob a přicházejte v co nejmenším počtu (u nezletilých klientů optimálně dítě + 1 rodič).

3.Pokud se rozhodnete čekat v čekárně

● Doporučujeme udržovat odstup alespoň 2 metry od ostatních čekajících. Neplatí pro ty, kteří přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.

● Omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny, malé děti (batolata) držte pokud možno na rukou.

● Pro případ potřeby mějte vždy po ruce dezinfekční alkoholový prostředek a náhradní zdravotnickou roušku/respirátor.

● V současné situaci je vybavení čekárny omezeno na nezbytné minimum, k dispozici nejsou hračky ani časopisy.

Stanovená hygienická pravidla jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci pracoviště.

Upozornění: Všichni pracovníci poradny dodržují přísná bezpečnostní opatření. Povrchy v pracovnách jsou průběžně dezinfikovány, prostory pravidelně větrány. Na pracovišti je u vstupu a na toaletách návštěvníkům k dispozici prostředek pro dezinfekci rukou.

Back to top