Dokumenty ke stažení - PPP a SPC KHK

Dokumenty ke stažení

Užitečný tip pro práci s formuláři

  • PDF soubor si nejprve uložte do svého počítače (vyplňování v internetových prohlížečích může způsobovat obtíže např. s diakritikou)
  • Uložený soubor následně vyplňujte v programu Adobe Acrobat Reader (bezplatně ke stažení na stránkách společnosti Adobe)

Pro pedagogy

   Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření

   Vyhodnocení poskytování podpůrných opatření/ Přezkoumání podmínek 

Mateřská škola

   Sdělení MŠ o dítěti

Základní škola

  Sdělení ZŠ o žákovi – vstupní vyšetření (bez Plánu pedagogické podpory)
  Sdělení ZŠ o žákovi – vstupní vyšetření (s Plánem pedagogické podpory)
  Sdělení ZŠ o žákovi – kontrolní vyšetření
  Snímek třídy

Střední škola

  Sdělení střední školy
  Sdělení SŠ – dotazník pro účely PUP MZ/ZZ

Pro rodiče a studenty

  Žádost o poskytnutí poradenské služby
  Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby ve školském poradenském zařízení
  Informovaný souhlas se závěry vyšetření z poskytnuté poradenské služby
  Dotazník pro rodiče předškoláků
  Dotazník pro rodiče (k vyšetření kariérového poradenství)
  Žádost o převedení dokumentace/výpis z dokumentace
  Zplnomocnění

Dohoda o poskytnutí poradenské služby

Infografiky

Dyslexie 

Dysgrafie

Dysortografie

Co dělat, když má dítě problémy v chování nebo učení?

Back to top