Vzdělávání ŠPZ - PPP a SPC KHK

Klíčová aktivita: 2.5 Zvýšení kvality poradenských služeb pro děti, žáky a studenty na úrovni kraje – Vzdělávání pracovníků ŠPZ

V této aktivitě je naším hlavním cílem rozvoj kompetencí pracovníků školských poradenských zařízení a tím i zvýšení kvality poskytovaných poradenských služeb. Soustředíme se také na síťování a prohloubení vzájemné spolupráce mezi všemi školskými poradenskými zařízeními působícími na území Královéhradeckého kraje.
Pracovníky ŠPZ podpoříme vzděláváním v odborných i obecnějších tématech. Pokusíme se vždy reflektovat jejich aktuální potřeby tak, aby pro ně bylo vzdělávání co nejvíce smysluplné a efektivní. Do každého vzdělávání plánujeme zapojit přibližně 25 pracovníků ŠPZ z celého Královéhradeckého kraje. V průběhu realizace projektu navíc uspořádáme 3 dvoudenní školení pro 60 pracovníků školských poradenských zařízení.
Vzdělávání bude vždy zaměřeno na odborná témata z oblasti diagnostiky žáků a na výměnu zkušeností v rámci kazuistických seminářů. Cílem je nejen zvýšení odbornosti, ale především zkvalitnění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi jednotlivými ŠPZ v kraji, a to nikoliv pouze mezi těmi, které patří pod PPP a SPC Královéhradeckého kraje.

Back to top