Pedagogicko-psychologická poradna Jičín - PPP a SPC KHK


Obsah stránky

Charakteristika pracoviště

Kontaktní údaje

Aktuálně

Náš tým

Objednat se

Online podání žádosti

Metoda EEG – Biofeedback 


Charakteristika pracoviště

namalovaný obrázek rakety

PPP Jičín se zaměřuje na děti s výukovými a výchovnými obtížemi spojenými se vzděláváním. Využíváme také intervencí skupinových, individuálních i rodinných, včetně práce se zařízením EEG-BFB. Důležitá je pro nás spolupráce všech odborných pracovníků, pedagogických pracovníků a rodiny. Úzce spolupracujeme s kolegy SPC Jičín.


Kontaktní údaje

Pedagogicko-psychologická poradna Jičín

Provozní doba
7.30 do 16.00

Sídlo
17.listopadu 861,
506 01 Jičín

Kontakt
Telefon: 493 533 505, 733 544 134

E-mail: info@pppjicin.cz

ID DS: 2e2qmb9 (do předmětu zprávy, prosíme, vždy uvádějte „PPP Jičín„)


Aktuálně

 

Informace k vystavení PUP MZ/ZZ
Žádosti o vystavení posudku uzpůsobujícího podmínky konání maturitní/závěrečné zkoušky podávejte nejpozději do 30. 9. 2024. Děkujeme, tým PPP Jičín.


Přijmeme kolegy na tyto pozice:


Psycholog

Požadujeme

 • magisterské VŠ – jednooborová psychologie
 • kladný vztah k dětem
 • schopnost komunikace a jednání s lidmi pracovitost
 • spolehlivost, zodpovědnost, tvořivost

Nabízíme

 • práci na úvazek 0,4 – 1,0
 • nástup možný od září 2023
 • odměna podle platových tabulek
 • kvalitní a spolupracující tým
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
Kontaktovat nás můžete:

Spolupracovník pro práci s metodou EEG BFB

Hledáme spolupracovníky pro práci s metodou EEG BFB – spolupráce je možná buď formou pronájmu zázemí a techniky k tomu určené nebo na DPP. Nutná je samostatnost, flexibilnost, zkušenosti s prací s lidmi, motivace pro práci včetně potřebného
vzdělávání pro výkon dané pozice. Výhodou je vzdělání v oblasti zdravotnictví (lékaři, zdravotní sestry), školství, fyzioterapie, sociálních věd. Přínosem je velmi zajímavá činnost, osobní i profesní rozvoj, možnost organizace vlastní práce. V případě zájmu
zasílejte motivační dopis a životopis na a.chudobova@pppjicin.cz.


Náš tým

komunikace je při naší práci důležitá
A_ChudobovaMgr. Alena Chudobová
a.chudobova@pppjicin.cz
psycholog, vedoucí pracoviště (mob: 725129946)

Štěpánka Menclová
s.menclova@pppjicin.cz
sociální pracovnice (mob: 733544134)

Beata Šandorová
b.sandorova@pppjicin.cz
administrativní pracovnice

Mgr. Eva Grešková
e.greskova@pppjicin.cz 
speciální pedagog

Mgr. Blanka Nosková
b.noskova@pppjicin.cz
psycholog

J_KalvachovaMgr. Jana Kalvachová
j.kalvachova@pppjicin.cz
speciální pedagog

Mgr. Anna Kovářová
a.kovarova@pppjicin.cz
speciální pedagog

I_KrabcovaMgr. Ivana Krabcová
i.krabcova@pppjicin.cz
psycholog

D_KrivkovaMgr. Dana Křivková
d.krivkova@pppjicin.cz
speciální pedagog

Mgr. Lukáš Nálevka
l.nalevka@pppjicin.cz
metodik prevence (mob:739293888)

Marie Paličková
pracovnice EEG-BFB


 

Objednat se


způsoby jakými je možné se objednat
Využijte výhody objednání se on-line. Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat také osobně, telefonicky, prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.


Online podání žádosti (určeno pouze pro zákonného zástupce nebo zletilého klienta)

Online formulář

Jak poznám, že byla moje on-line žádost v pořádku přijata?
Na Vaši e-mailovou adresu zadanou ve formuláři Vám dorazí potvrzení (prosíme zkontrolujte i složku nevyžádané pošty). V případě, že Vám potvrzení nedorazilo, je možné, že se něco pokazilo. Prosíme, v tomto případě zavolejte. Poté, co obdržíte potvrzení, Vás ještě cca do 14 dní telefonicky zkontaktuje sociální pracovnice a sdělí Vám informace ohledně dalšího postupu. Děkujeme.


Osobně

Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Jičín, tj.
17. listopadu 861, 506 01 Jičín
kancelář sociální pracovnice,
a to vždy v pracovní dny v době od 8.00 – 15.30 hodin.

Telefonicky

Telefonicky lze podat žádost na telefonním čísle +420 493 533 505

Listovní poštou

E-mailem nebo listovní poštou lze podat žádost prostřednictvím formuláře Žádost o poskytnutí poradenské služby  v PPP Jičín, který žadatel po vyplnění podepíše a odešle na adresu pracoviště.

adresa pro doručení poštou: PPP Jičín, 17.listopadu 861, 506 01 Jičín


Metoda EEG – Biofeedback

Co je to EEG – Biofeedback?

 • Jedná se o trénink sebe – učení mozku formou hry.
 • METODA JE URČENA K TERAPII VELMI ŠIROKÉHO SPEKTRA OBTÍŽÍ, NAPŘ.:
  • poruchy učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, LMD …)
  • vady řeči (vývojové vady řeči, afázie, elektivní mutismus, balbuties – koktavost…)
  • poruchy pozornosti a soustředění
  • pro lepší koncentraci a vyrovnanost, relaxaci, kondiční trénink
  • poruchy spánku (nespavost, noční můry…)
  • bolesti hlavy (migrenózní i tenzní)
  • úzkosti, deprese
  • pro děti trpící enurézou (nočním pomočováním)
  • epilepsie
  • alkohol a jiné závislosti
  • a mnoho dalších – podrobné informace u našich odborných pracovníků

Jak se trénink provádí?

Klient má na hlavě připnuté elektrody, které snímají jeho mozkové vlny. Tyto jsou počítačovým programem převáděny do grafické podoby video hry, kterou klient řídí pouze silou své myšlenky – vůlí, bez klávesnice nebo myši. Pokud narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je klient odměňován úspěšnými výsledky a naopak. Tak se v mozku rozvíjí proces učení nových vhodnějších frekvencí mozkových vln.

Jak se mozek postupně učí příslušné postupy a vzorce, zapisuje si je do paměti, osvojuje si je a pak je schopen je používat automaticky. Celý proces se podobá normálnímu učení a cvičení s tím rozdílem, že je pro klienta zábavný.

Trénink za pomocí EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý, nepředstavuje žádná rizika, je neinvazivní, nemá žádné vedlejší účinky a není návykový. Dosažený účinek je trvalý, podobně jako naučit se číst, psát, plavat, jezdit na kole atd. EEG – BIOFEEDBACK je účinný v 70 – 95 % případů podle obtížnosti problému. Čím je problém psychologicky nebo zdravotně závažnější, tím je trénink náročnější.

Jak dlouho trénink trvá a jaká je cena jednoho sezení?

U mírně až středně závažných stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný během deseti až dvaceti sezení. U dětí staršího školního věku nebo těžkých stavů se plný účinek rozvine asi po třiceti až padesáti sezeních. Různé dysfunkce mají v centrální nervové soustavě různé zdroje, tudíž příznaky se lepší v různé míře a různou rychlostí.

Cena jednoho sezení je 280,- Kč, přičemž při úhradě předem minimálně deseti sezení je jedenáctá hodina zdarma.

Kontaktní údaje

Telefon: +420 493 533 505, E-mail: info@pppjicin.cz

Tento psychofyziologický trénink je u nás prováděn od ledna 2004.


Back to top