Kontakty a základní informace - PPP a SPC KHK

Ředitelství PPP a SPC

Fotografie S. HoláMgr. Soňa Holá
ředitelka PPP a SPC, psycholog
tel.  777 831 666
e-mail: reditelka(zavinac)pppkhk.cz

Ekonomické oddělení

Fotografie B. FikarováBlanka Fikarová
hlavní účetní
b.fikarova@pppkhk.cz

Fotografie I. FikarováIva Fikarová
personalistka
i.fikarova@pppkhk.cz

Simona Plesková
účetní
s.pleskova@pppkhk.cz

personální, mzdové: 606 729 322

finanční účtárna: 722 948 039

Základní informace

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Sídlo: Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 72049103

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje je školské poradenské zařízení s právní subjektivitou, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj.Činnost pedagogicko psychologické poradny (dále jen “poradna”) i speciálně pedagogického centra (dále jen “centrum”) jako školských poradenských zařízení je vymezena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

Jak poradna, tak centrum nabízejí diagnostické, poradenské a intervenční služby dětem, žákům a studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů v přípravě na budoucí povolání.

Standardní poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k vyhlášce č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, poskytují bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Poradna má v současné době pět pracovišť na následujících adresách:

  • Pracoviště Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
  • Pracoviště Jičín, 17.listopadu 861, 506 01 Jičín
  • Pracoviště Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod
  • Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1501, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • Pracoviště Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Činnost centra je v současné době vykonávána pouze na pracovištích v Jičíně a v Rychnově nad Kněžnou, adresy pracovišť centra se shodují s adresami pracovišť poradny.

Obě pracoviště se zaměřují na na poradenskou pomoc klientům s vadami řeči, s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra

Pracoviště organizace na mapě:

Back to top