Proč bych měl jako pedagog oslovit OMP? - PPP a SPC KHK

Jsem začínající ŠMP (chci získat konkrétní představu, co vše je mojí povinností ve škole v rámci zajištění fungující primární prevence, ujasnit si rozsah odpovědnosti).

 

Potřebuji radu – jak vytvořit, upravit, či vyhodnotit Preventivní program školy či Školní preventivní strategii, zorientovat se v Systému evidence preventivních aktivit (SEPA), atd.

 

Mám problém ve třídě/škole (výskyt rizikových projevů chování).

 

Chtěl bych se poradit, jak vést třídnickou hodinu, preventivní besedu či program, adaptační pobyt (aj.), zjistit klima ve třídě či se dozvědět, jak tyto akce personálně zajistit.

 

Potřebuji radu, jaké informace v případě výskytu a řešení rizikového chování ve škole
předávat zákonným zástupcům (např. komunikace při řešení šikany, odkazování na pomáhající služby apod.)

 

Potřebuji odbornou literaturu a jiné metodické materiály (letáky, DVD, časopisy a jiné) týkající se prevence rizikového chování/práce se třídou.

 

Já nebo mí kolegové máme zájem o vzdělávání v tématech prevence rizikového chování.

 

Chci zjistit možnosti vedení preventivního programu pro mou třídu metodikem prevence při PPP.

 

Back to top