Hatáková Denisa - PPP a SPC KHK

Středisko výchovné péče Návrat

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení poskytující poradenské, terapeutické a diagnostické služby dětem a dospívajícím ve věku od 3 do 25 let, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům. Klienti přicházejí s potížemi z oblasti rodiny, školy, vrstevnických vztahů, sebepojetí, zvládání vývojových úkolů a mnoha dalšími. Služby jsou poskytovány formou ambulantní či internátní.

více zde

Mgr. Denisa Hatáková – jsem psycholog, gestalt terapeut a krizový intervent. V SVP Návrat pracuji téměř pět let na pozici psychologa, od letošního roku jsem také vedoucí ambulance. Od roku 2018 provozuji vlastní terapeutickou praxi v Hradci Králové. V minulosti jsem působila v Centru sociální prevence v Přerově. Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě v Brně.

Ve své práci se od začátku setkávám s oběťmi trestných činů (zneužívání, týrání, šikana), s klienty trpícími úzkostmi, depresemi, s klienty s ADHD a poruchami učení či chování. Často pracuji s tématem sebepoškozování a problematických vztahů v rodině i mezi vrstevníky.

12.45 – 14.15 Dopady sociální izolace a distanční výuky na chování dětí/dospívajících a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

Back to top