Hostinská Šárka - PPP a SPC KHK

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v obci s rozšířenou působností v Rychnově nad Kněžnou

více zde 

Mgr. Šárka Hostinská, 12 let praxe sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí. Tři roky působím jako vedoucí Oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v obci s rozšířenou působností v Rychnově nad Kněžnou.
V rámci oddělení zajišťujeme výkon sociálně právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., především ochranu práva dítěte na přirozený vývoj a na řádnou výchovu. Mezi naše hlavní úkoly patří vyhledávání ohrožených dětí a zabezpečení okamžité pomoci. Naší snahou je ale také působení k obnovení narušených funkcí rodiny a zprostředkování odborného poradenství či služeb sociálně aktivizačních služeb. Zajišťujeme výkon funkce kolizního opatrovníka či veřejného poručníka nezletilých dětí. Realizujeme návštěvy dětí v náhradní rodinné péči nebo v zařízeních, kde je realizována ústavní výchova. Poskytujeme sociálně právní poradenství apod.

12.45 – 14.15 Dopady sociální izolace a distanční výuky na chování dětí/dospívajících a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

Back to top