Manová Markéta - PPP a SPC KHK

Laxus, z.ú.

více zde

Mgr. Markéta Manová – pracuji jako sociální a poradenská pracovnice v Ambulantním centru Laxus Hradec Králové a zároveň jako rodinná terapeutka v Centru rodinného poradenství naší spřátelené organizace Semiramis z.ú. v Nymburce. Můj profesní život je velmi úzce spjat s organizací Laxus. Pracuji zde od roku 2005. Mám zkušenosti jak z terénu, tak z kontaktního centra. Po mateřské dovolené jsem začala pracovat s klienty v ambulantním centru. Repertoár adiktologických témat jsem rozšířila o téma rodinné a párové problematiky. Ukazuje se, že zejména u dětských a mladistvých klientů je důležité pracovat s rodinným systémem a nikoliv pouze s jednotlivcem.

12.45 – 14.15 Dopady sociální izolace a distanční výuky na chování dětí/dospívajících a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

Back to top