Lepková Gabriela - PPP a SPC KHK

ProstorPro, o.p.s.

více zde

Bc. Gabriela Lepková, DiS.,  vystudovala jsem sociální práci a následně i obor sociální patologie a prevence. V oboru se pohybuji přibližně 13 let, a právě prevence se mi stala profesně osudovou. Začínala jsem na pozici lektorky preventivních programů na základních školách a pokračovala do organizace PROSTOR PRO, o.p.s., kde jsem zakotvila. Začínala jsem jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, převážně ve formě ambulantní, ale vyzkoušela jsem i formu terénní. Posledních 8 let pracuji jako vedoucí nízkoprahových a preventivních programů, také koordinuji program pro mladistvé delikventy a stále se zajímám o školskou prevenci. Kromě toho se angažuji v České asociaci streetwork jako auditorka rozvoje kvality a odborná metodická konzultantka pro další nízkoprahová zařízení. Nízkoprahovou formu práce považuji za jednu ze zásadních služeb pro děti a dospívající, protože dokáže podat ruku těm, kteří si o ni sami často neumí říct.

12.45 – 14.15 Dopady sociální izolace a distanční výuky na chování dětí/dospívajících a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

 

Back to top