Members Archive - Page 4 of 4 - PPP a SPC KHK

Středisko výchovné péče Návrat

Středisko výchovné péče je státní školské zařízení poskytující poradenské, terapeutické a diagnostické služby dětem a dospívajícím ve věku od 3 do 25 let, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům. Klienti přicházejí s potížemi z oblasti rodiny, školy, vrstevnických vztahů, sebepojetí, zvládání vývojových úkolů a mnoha dalšími. Služby jsou poskytovány formou …

Back to top