Members Archive - PPP a SPC KHK

ProstorPro, o.p.s.

více zde

Bc. Gabriela Lepková, DiS.,  vystudovala jsem sociální práci a následně i obor sociální patologie a prevence. V oboru se pohybuji přibližně 13 let, a právě prevence se mi stala profesně osudovou. Začínala jsem na pozici lektorky preventivních programů na základních školách a pokračovala do organizace PROSTOR PRO, o.p.s., kde …

NOMIA, z.ú.
Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum

více zde

Mgr. Miroslav Bubeník, B.Th. , NOMIA, z.ú. je psychologická poradna, která má registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství a krizová pomoc vč. pověření k sociálně-právní ochraně dětí.
Cílovou skupinou našeho zařízení jsou zejména oběti domácího násilí a trestné činnosti, dále děti s prožitkem …

PhDr. Michal Homolka, klinický psycholog se zaměřením především na problematiku dětí a dospívajících, od roku 2002 pracoval na Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, od roku 2020 provozuje ambulanci klinické psychologie v Hradci Králové.

14.30 – 16.00 Dopady sociální izolace v době pandemie na rodinné a mezilidské vztahy a jak je řešit?
Zpět na …

PPP a SPC KHK

více zde

Mgr. Nikola Hendrychová, v současné chvíli pracuji v pedagogicko-psychologické poradně KHK na pozici oblastní metodik prevence. Spolupracuji s pedagogy, žáky, studenty a rodiči. Zároveň působím také jako koordinátor rodinných konferencí pod organizací RK centrum. Dříve jsem pracovala jako sociální pracovník v NZDM Modrý Pomeranč v rámci organizace Salinger …

Back to top