Bubeník Miroslav - PPP a SPC KHK

NOMIA, z.ú.
Poradna pro oběti násilí a Dětské krizové centrum

více zde

Mgr. Miroslav Bubeník, B.Th. , NOMIA, z.ú. je psychologická poradna, která má registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství a krizová pomoc vč. pověření k sociálně-právní ochraně dětí.
Cílovou skupinou našeho zařízení jsou zejména oběti domácího násilí a trestné činnosti, dále děti s prožitkem traumatu. Ve většině případů se zaměřujeme na práci s celým rodinným systémem, kde se vyskytuje násilí ve vztazích např. v situacích těžkých rozvodových konfliktů. V programu akreditovaném Ministerstvem spravedlnosti poskytujeme pomoc klientům, kteří jsou označeni jako původci násilí v těchto rodinách nebo vůči jiným osobám.

Naše zařízení poskytuje psychologické poradenství, psychoterapeutické intervence individuálního, párového, rodinného a skupinového charakteru a dále psychodiagnostiku, psychoedukaci a poradentství v právní a trestně-právní oblasti. V mnoha případech doprovázíme klienty např. při soudních líčeních, výslechu PČR, jednání na institucích apod. V rámci naší poradenské praxe máme také navázanou spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Univerzitou Karlovou, jako akreditované univerzitní pracoviště. Podílíme se též na tvorbě koncepcí a metodologických postupů pro práci s obětmi domácího násilí, týranými dětmi a původci násilí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR a norským pracovištěm ATV.

14.30 – 16.00 Dopady sociální izolace v době pandemie na rodinné a mezilidské vztahy a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

 

Back to top