Staníček Jiří - PPP a SPC KHK

Laxus, z.ú.

více zde

Mgr., Ing. Jiří Staníček – v současné chvíli pracuji jako adiktolog a poradenský pracovník v Ambulantním centru Laxus Hradec Králové a jako rodinný terapeut v Centru rodinného poradenství naší spřátelené organizace Semiramis z.ú. v Nymburce. Práci v adiktologických službách se věnuji již mnoho let, pracoval jsem v harm reduction službách, ve vedení organizace, a nyní ve službách poradenských. Kromě individuální adiktologické práce s klienty v ambulanci mne to táhne do oblasti rodinného a párového poradenství a terapie. Díky tomu také v ambulantním centru poskytujeme služby celým rodinám zasaženým drogovou problematikou a potvrzuje se nám, že je to na poli sociálních služeb chybějící článek v péči o klienty. Pracovat s celým rodinným systémem vnímám jako smysluplné a užitečné, protože zejména děti mají ze své pozice pouze omezenou moc něco měnit.

12.45 – 14.15 Dopady sociální izolace a distanční výuky na chování dětí/dospívajících a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

Back to top