Dvořáková Adéla - PPP a SPC KHK

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
více zde

JUDr. Adéla Dvořáková – vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kvalifikaci pro práci s klientem v sociálních službách si doplnila formou řady školení a kurzů (kurz krizové intervence, kurz sociálního poradenství, práce s klientem v občanské poradně atd.). Poradenství pro rodiny v krizi se věnuje v rámci neziskového sektoru od roku 2005. Od roku 2018 pracuje v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Věnuje se sociálnímu a právnímu poradenství zaměřenému na ochranu klientů před psychickým i fyzickým násilím, mezi její klienty patří zejména matky s dětmi.

 14:30 – 16:00 Dopady sociální izolace v době pandemie na rodinné a mezilidské vztahy a jak je řešit?  

Zpět na hlavní stránku konference

 

Back to top