Kristlová Petra - PPP a SPC KHK

Semiramis z.ú.

více zde

Bc. Petra Kristlová, 8 let pracovní zkušenost v adiktologických službách. Pracovala především v terapeutické komunitě pro drogově závislé, návazně spolupracovala s centry Doléčování pro klienty po návratu z léčby a vedla rodičovské skupiny klientů, kteří se chystali do léčby, nebo byli v léčebném procesu. Vystudovala vzdělávání dospělých. Několik let se věnuje vzdělávání pedagogů, především v oblasti psychosociálních dovedností. Věnuje se také podpoře rodičů a dalších vzdělavatelů. Několik let působila v Nadačním fondu, který měl podporu vzdělávání ve školním prostředí jako jednu z priorit. Od roku 2020 pracuje jako vedoucí vzdělávacích aktivit organizace SEMIRAMIS z.ú.. Organizace má dlouholetou tradici a zkušenost v oblastech školství, adiktologie a sociálních služeb. Organizace nabízí širokou škálu vzdělávacích aktivit akreditovaných u MŠMT i MPSV.

12.45 – 14.15 Dopady sociální izolace a distanční výuky na chování dětí/dospívajících a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

Back to top