Musilová Jitka - PPP a SPC KHK

PPP a SPC KHK

více zde

Mgr. et Bc. Jitka Musilová, vystudovala jsem Fakultu sociálních studií MU Brno, obor psychologie a sociální práce, absolvovala jsem výcviky v adlerovském přístupu v terapii a poradenství.

V PPP a SPC KHK pracuji devátým rokem na pozici metodika prevence (hlavní náplní práce je poskytování metodické podpory pedagogům, práce s třídními kolektivy, individuální poradenství pro žáky a zákonné zástupce).

Jsem členem Týmu pro děti a mládež při MMHK, revizor správní rady Semiramis, z.ú. a členem Rady Odborné společnosti pro prevenci rizikového chování, z.s.

12.45 – 14.15 Dopady sociální izolace a distanční výuky na chování dětí/dospívajících a jak je řešit?

Zpět na hlavní stránku konference

 

Back to top