– Konference Euroguidance: Rozvoj kompetencí kariérových poradců a Národní cena KP

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR pořádá společně s dalšími evropskými centry Euroguidance 30. listopadu 2022 evropskou konferenci pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství.

Konference proběhne na České zemědělské univerzitě v Praze – Aula ČZU, Kamýcká 1276. Účast na konferenci je možná také online.

Konference nese název “MEETING THE FUTURE TODAY: Competence development for the European guidance community” a klíčovými tématy bude rozvoj kompetencí kariérových poradců v kontextu budoucích změn společnosti a práce.

Hlavní sekce přednášek bude po celý den tlumočena do českého jazyka. Součástí hlavní sekce bude také slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství v České republice a prezentace oceněných příspěvků.

Bližší informace, program celé konference a registrační formulář naleznete zde.

Back to top