– Realizované hodiny kariérového vzdělávání žáků v běžné výuce

Cíl: Seznámit žáky s pojmem „gender“.

Cílová skupina: zde 8. ročník.
Časová dotace: 90 minut.
Pomůcky: Encyklopedie (světoví dramatici, slavní lékaři, objevitelé přírodních zákonů, …), fixy na tabule, otázky pro učitele. Zdroj: publikace „Volba povolání bez předsudků: metodika projektového dne …

Cíl: Zjišťování, jak si žák uvědomuje důležitost blížícího se rozhodování – volba střední školy, budoucího povolání a v jaké fázi se v tomto procesu nachází. Zamyšlení se nad důsledky jeho rozhodnutí pro jeho budoucí život, zamyšlení nad některými otázkami životních …

Back to top