– Realizované projektové dny

Cíl: Cílem Týdne talentů je, aby se žáci navzájem lépe poznali a uvědomili si, že každý jsme v něčem dobrý a všichni nemusíme umět vše. Zároveň se žáci zamyslí nad tím, čím by jednou chtěli být. Prosíme o spolupráci rodiče, …

Cíl: Přiblížit povědomí o přemýšlení nad náplní dne dospělého člověka.

Cílová skupina: zájemci z celé školy
Časová dotace: 3 hodiny
Pomůcky a zdroje: Zalaminované pracovní kartičky pro různé hry (Double AJ, pexeso ČJ, obrázky s profesemi, karty s profesemi + …

Cíl: Zvýšit povědomí spolužáků mezi sebou o svých zálibách, umech, dovednostech, znalostech.

Cílová skupina: zde 5. ročníky
Časová dotace: 3 hodiny
Pomůcky a zdroje: Fotografie, pracovní listy, počítač s prezentací, výrobky, pomůcky k daným zálibám.

Příprava:

Žáci a jejich zákonní …

Cíl: Přiblížit žákům některá povolání jak z obecného hlediska, tak zajistit alespoň některé praktické činnosti, které patří k danému oboru. Umožnit žákům vybrat si aktivitu dle svého zájmu (2. stupeň) a tím poznat, zda jeho vlastnosti a možnosti jsou vhodné …

Back to top