– Projektové dny

V rámci projektu budou realizovány také projektové dny na téma kariérové poradenství. Na jejich přípravě i realizaci se budou kromě kariérového poradce a dalších pedagogů školy opět podílet psycholog či speciální pedagog spádové pedagogicko-psychologické poradny. Předpokládáme, že forma i rozsah projektových dnů se mohou vzhledem k pestrému zastoupení škol výrazně lišit a …

Back to top