– Projektové dny

Přinášíme první zkušenosti z realizace projektového dne v rámci kariérového vzdělávání žáků v běžné výuce. Projektový den byl realizován v 5 třídách prvního ročníku čtyřletého gymnázia, opět ve spolupráci s PPP KHK. Kromě kariérové poradkyně se do něj zapojili i třídní učitelé, školní psycholog a metodik prevence.

Cíl: Seznámení se zákonitostmi sociální …

V rámci projektu budou realizovány také projektové dny na téma kariérové poradenství. Na jejich přípravě i realizaci se budou kromě kariérového poradce a dalších pedagogů školy opět podílet psycholog či speciální pedagog spádové pedagogicko-psychologické poradny. Předpokládáme, že forma i rozsah projektových dnů se mohou vzhledem k pestrému zastoupení škol výrazně lišit a …

Back to top