– Realizované projektové dny

Cíl: Vysvětlit pojem kariéra, uvědomit si silné/slabé stránky, český školský systém – zopakovat již známé informace, seznámit žáky s Národní soustavou povolání, popsat předpoklady či požadavky, které jsou nutné k vybraným profesím, uvědomit si, že každá profese je něčím typická a vyžaduje určité specifické dovednosti, schopnosti.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (zde …

Cíl: Seznámení se s možnostmi světa práce a s nejrůznějšími profesemi v rozličných oborech: Žáci popíší, jaké dovednosti by měli ovládat vdaném povolání, kolik je finanční ohodnocení v daném povolání. Uvědomí si a popíší své silné a slabé stránky. Vyvodí závěry, zda jsou jejich vlastnosti pro dané povolání vhodné.

Cílová skupina: …

Cíl: Pochopení významu vzdělání pro budoucí profesní život.
Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ (konkrétně 7. ročník)
Časová dotace: 5 vyučovacích hodin
Pomůcky: karty Jobbkort, Životní příběh Marka Twaina, různé předměty denní potřeby (součástka do auta, část oděvu, netradiční nástroj atd.), přizvaní rodiče.
Inspirace: televizní pořady Inkognito a Kufr.
Úvod:
Na úvod je žákům přečten Životní příběh …

Cíl: Získat náhled na práci manuální, duševní, na práci s čísly, s lidmi. Žáci budou mít představu o potřebě získání znalostí k dané profesi, dokáží konfrontovat své dovednosti s těmi, kterou jsou pro danou profesi potřebné a posoudit, zda se mohou nějakým způsobem posunout.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ (zde 8. ročník) …

Back to top