– Slabikář neformálního vzdělávání

Slabikář je sumářem dvacetileté lektorské práce autorů v oblasti neformálního vzdělávání při práci s mládeží. Je metodickým příspěvkem pro všechny, kdo chtějí vědomě a cíleně rozvíjet kompetence mladých lidí a hledají inspiraci, jak to dělat co nejlépe. Dá se použít při práci s jakýmkoliv tématem – od rozvíjení všeobecných kompetencí, k nimž patří například efektivní komunikace nebo práce v týmu, až po specifické oblasti, jako je třeba příprava na pracovní pohovor nebo snižování odpadu, který vytváříme. Slabikář neformálního vzdělávání je výsledkem projektu strategického partnerství organizací YouthWatch a ANEV ve spolupráci s Luducrafts.

Slabikář je volně dostupný ke stažení zdarma, ale lze jej objednat i v tištěné verzi zde.

Další užitečné metodiky nejen pro školní kariérové poradce najdete zde.

Back to top